Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.08.2020 10:24 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko PODINSPEKTORA w WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT URZĘDU GMINY I MIASTA W GRÓJCU Ul. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 47
06.08.2020 10:30 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
15.07.2020 10:45 Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
19.06.2020 15:57 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko PODINSPEKTORA w WYDZIALE GOSPODARKI ODPADAMI
05.06.2020 09:31 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Odpadami w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
21.05.2020 08:12 Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Gospodarki Odpadami w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
16.03.2020 14:26 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GRÓJCU
10.03.2020 12:21 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko Głównego Księgowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu
10.03.2020 08:09 Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert ogłoszonych Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec WO.0050.12.2020 z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki.
04.03.2020 07:40 INFORMACJA BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC Ul. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 47 O WYNIKACH KONKURSU na stanowisko DYREKTORA GRÓJECKIEGO OŚRODKA KULTURY W GRÓJCU

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna