Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.02.2020 14:24 Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego ZGK w Grójcu
18.02.2020 15:07 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko PODINSPEKTORA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GRÓJCU Ul. ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 9
06.02.2020 20:30 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko DYREKTORA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GRÓJCU
04.02.2020 13:38 Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Grójec (pełnomocnictwo z dnia 01.12.2019r. nr WO.0052.8.2019.ZI) ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Grójcu al. Niepodległości 9, 05-600 Grójec
31.01.2020 13:40 INFORMACJA O WYNIKÓW NABORU na stanowisko Strażnika w Straży Miejskiej w Grójcu
28.01.2020 15:38 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko Strażnika w STRAŻY MIEJSKIEJ w Grójcu
28.01.2020 15:36 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu
16.01.2020 16:32 OGŁOSZENIE Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - Działanie z zakresu pomocy społecznej.
16.01.2020 16:29 OGŁOSZENIE Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - Działania z zakresu kultury, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego
16.01.2020 16:28 OGŁOSZENIE Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna