Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.03.2018 09:21 ZGK - Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy – konserwator terenów zielonych- kierowca
14.03.2018 14:43 Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Nr 28/18 z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
08.03.2018 14:23 Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
21.02.2018 15:19 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko młodszego bibliotekarza – umowa o pracę na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika
16.02.2018 10:32 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - organizowanie rajdów rowerowych.
12.02.2018 13:51 Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert ogłoszonych Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Nr 5/18 z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w dziedzinach.
12.02.2018 13:50 Informacja o częściowym unieważnieniu otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Nr 5/18 z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
02.02.2018 09:20 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko PODINSPEKTORA W SEKCJI ŚWIADCZEN RODZINNYCH MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRÓJCU AL. NIEPODLEGŁOŚCI 6 A
31.01.2018 15:03 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko PODINSPEKTORA W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GRÓJCU
31.01.2018 14:07 Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Nr 162/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna