Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.01.2020 15:36 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu
16.01.2020 16:32 OGŁOSZENIE Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - Działanie z zakresu pomocy społecznej.
16.01.2020 16:29 OGŁOSZENIE Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - Działania z zakresu kultury, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego
16.01.2020 16:28 OGŁOSZENIE Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki
16.01.2020 16:26 OGŁOSZENIE Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - Działania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży.
09.01.2020 15:30 Nabór na wolne stanowisko pracy dyrektora ZGK w Grójcu
08.01.2020 15:02 Nabór na wolne stanowisko pracy dyrektora GOK w Grójcu
07.01.2020 14:15 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko PODINSPEKTORA w WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT
02.01.2020 15:07 STRAŻ MIEJSKA W GRÓJCU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: STRAŻNIK – 1 ETAT
16.12.2019 13:47 INFORMACJA BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC - W sprawie naboru na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna