Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.04.2013 09:34 Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2011 roku
30.05.2012 14:59 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.
30.05.2012 14:57 WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W 2011 ROKU
16.05.2012 10:35 Uchwała nr Pł.139.2012 w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2011r.
16.05.2012 09:20 Zarządzenie Nr 44/12 w spr: przekazania sprawozd. rocznego z wykonania budżetu Gminy Grójec, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorząd. instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia.
30.01.2012 15:21 WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO UMORZEŃ NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH W IV KWARTALE 2011
26.10.2011 14:02 WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO UMORZEŃ NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH W III KWARTALE 2011
25.07.2011 13:53 ZB-64/2011 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w II kwartale 2011 roku
31.05.2011 14:53 WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO UMORZEŃ NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH W I KWARTALE 2011 ROKU.
09.05.2011 09:51 Budzet 2011 Budżet Gminy na 2011r.- Uchwała Nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 grudnia 2010 roku.

1 2 następna