Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.05.2013 12:43 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.
29.05.2013 12:40 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku.
19.04.2013 13:37 Uchwała nr Pł.139.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2013 roku
16.04.2013 12:09 ZB-2013-33 Zarządzenie Nr 33/2013 w spr: przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grójec, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorząd. instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia
16.04.2013 09:36 Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012 roku
31.01.2013 14:33 WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIA DAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO UMORZEŃ NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH W IV KWARTALE 2012 ROKU
15.01.2013 11:22 ZB-2012-136 Zarządzenie Burmistrza nr 136/2012 z dnia 16.11.2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2012 rok.
14.01.2013 13:27 UR-XXXV Uchwała Nr XXXV/265/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 grudnia 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2012
31.10.2012 14:06 WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH KTÓRYM UDZIELONO UMORZEŃ NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH W III KWARTALE 2012 ROKU
26.09.2012 10:54 ZB-2012-98 Zarządzenie Burmistrza nr 98/2012 z dnia 27.08.2012r. w sprawie: przedłożenia RIO informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grójec za pierwsze półrocze 2012 roku

1 2 następna