Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.11.2020 15:54 STOWARZYSZENIE SPOŁECZNA INICJATYWA GRÓJECKA NOVUM złożył ofertę na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, starając się o tzw. mały grant zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
21.10.2020 16:00 Grójecki Klub Sportowy „Mazowsze” złożył ofertę na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, starając się o tzw. mały grant zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
12.10.2020 14:39 Grójecki Klub Sportowy „Mazowsze” złożył ofertę na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, starając się o tzw. mały grant zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
10.04.2020 10:32 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
23.11.2018 13:05 Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
10.04.2020 10:31 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
10.04.2020 10:28 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
28.11.2017 15:05 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
23.05.2016 12:43 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
01.02.2016 09:58 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014

1 2 następna