Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.01.2021 15:46 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji, turystyki pieszej i rowerowej oraz z zakresu pomocy społecznej”
29.12.2020 16:46 Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki pieszej i rowerowej oraz z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku.
26.11.2020 15:54 STOWARZYSZENIE SPOŁECZNA INICJATYWA GRÓJECKA NOVUM złożył ofertę na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, starając się o tzw. mały grant zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
21.10.2020 16:00 Grójecki Klub Sportowy „Mazowsze” złożył ofertę na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, starając się o tzw. mały grant zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
12.10.2020 14:39 Grójecki Klub Sportowy „Mazowsze” złożył ofertę na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, starając się o tzw. mały grant zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
10.04.2020 10:32 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
23.11.2018 13:05 Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
10.04.2020 10:31 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
10.04.2020 10:28 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
28.11.2017 15:05 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

1 2 następna