Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.05.2014 15:00 WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W 2013
30.05.2014 14:51 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
13.05.2014 10:04 Zarządzenie Nr 45/14 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec w sprawie: przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grójec
07.05.2014 13:03 Sprawozdania IV kwartał 2013: Rb-27s, Rb-28s, Rb-NDS, Rb-Z
07.05.2014 12:37 Uchwała nr Pł.13.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2014 roku
30.01.2014 14:03 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono umorzeń niepodatkowych należności w IV kwartale 2013 roku
31.10.2013 12:10 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w III kwartale 2013 roku.
29.07.2013 14:29 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono umorzeń niepodatkowych nalezności budżetowych w II kwartale 2013 roku.
30.04.2013 10:36 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających organizacji prawnej, którym udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2013 roku.
18.01.2013 13:57 Uchwała nr Pł.13.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 stycznia 2013 roku

1 2 następna