Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.11.2018 11:36 UR-XLVIII-369-18 Uchwała Nr XLVIII/369/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 października 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy i miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na rok 2019
16.11.2018 11:14 UR-XLVIII-368-18 Uchwała Nr XLVIII/368/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie Herbu Gminy Grójec
16.11.2018 11:09 UR-XLVIII-367-18 Uchwała Nr XLVIII/367/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokosci ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej.
16.11.2018 10:56 UR-XLVIII-366-18 Uchwała Nr XLVIII/366/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 października 2018 r. zmianiająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2018.
09.11.2018 15:50 UR-XLVIII-365-18 Uchwała Nr XLVIII/365/18 w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Grójec w latach 2012-2027 (aktualizacja z 2018 roku)”
09.11.2018 15:39 UR-XLVIII-364-18 Uchwała Nr XLVIII/364/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kobylin gm. Grójec
09.11.2018 15:14 UR-XLVIII-363-18 Uchwała Nr XLVIII/363/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 października 2018 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny gruntu o powierzchni 1189 m2, pod poszerzenie dróg gminnych we wsi Chudowola
09.11.2018 15:09 UR-XLVIII-362-18 Uchwała Nr XLVIII/362/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 października 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w latach 2019-2021 nieruchomości gminnych położonych na terenie miasta i gminy Grójec
09.11.2018 15:00 UR-XLVIII-361-18 Uchwała Nr XLVIII/361/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie gruntów na obszarze miasta i gminy Grójec
09.11.2018 13:19 UR-XLVIII-360-18 Uchwała Nr XLVIII/360/18 w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna