Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.11.2018 13:16 UR-XLVIII-359-18 Uchwała Nr XLVIII/359/18 Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie uchylenia uchwały Nr LV/431/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie upoważnienia dyrektora, kierownika zespołu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowania administracyjnego.
09.11.2018 13:10 UR-XLVIII-358-18 Uchwała Nr XLVIII/358/18 Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w 2019 roku gminnych lokali użytkowych położonych na terenie miasta i gminy Grójec
08.10.2018 11:01 UR XLVII-357-18 Uchwała Nr XLVII/357/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 3 wrzesnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 września 2018 roku
08.10.2018 10:32 UR XLVII-356-18 Uchwała Nr XLVII/356/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 3 września 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Grójec na lata 2018-2021".
08.10.2018 10:03 UR XLVII-355-18 Uchwała Nr XVLII/355/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 3 września 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
08.10.2018 09:49 UR XLVII-354-18 Uchwała Nr XLVII/354/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 03 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2018
27.07.2018 13:37 UR XLVI-353-18 Uchwała Nr XLVI/353/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie nadania Medalu "Za zasługi dla Gminy Grójec" Komendzie Powiatowej Policji w Grójcu
27.07.2018 13:30 UR XLVI-352-18 Uchwała Nr XLVI/352/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie nadania Medalu "Za zasługi dla Gminy Grójec" Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu
27.07.2018 13:17 UR XLVI-351-18 Uchwała Nr XLVI/351/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2018 r w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grójeckiemu
27.07.2018 13:15 UR XLVI-350-18 Uchwała Nr XLVI/250/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2018-2029

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna