Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.06.2018 14:53 UR XLV-339-18 Uchwała Nr XLV/339/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy i miasta Grójec
22.06.2018 13:43 UR XLV/338/18 Uchwała Nr XLV/338/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 listopada 2015 r.
25.05.2018 14:05 UR XLIV/337/18 Uchwała Nr XLIV/337/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstepstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Grójec.
25.05.2018 13:55 Ur XLIV/336/18 Uchwała Nr XLIV/336/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Słomczyn gm. Grójec
25.05.2018 13:25 UR XLIV/335/18 Uchwała Nr XLIV/335/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2018-2029.
25.05.2018 13:09 UR XLIV/334/18 Uchwała Nr XLIV/334/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2018.
25.05.2018 12:55 UR XLIV/333/18 Uchwała Nr XLIV/333/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/307/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 stycznia 2018 r.
25.05.2018 12:31 UR XLIV/332/18 Uchwała Nr XLIV/332/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Chudowola, gmina Grójec
25.05.2018 12:16 Ur XLIV/331/18 Uchwała Nr XLIV/331/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/212/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowościach Chudowola i Gościeńczyce, gmina Grójec
25.05.2018 11:36 UR XLIII/330/18 Uchwała Nr XLIII/330/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowejh Gminy Grójec na lata 2018-2029

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna