Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.08.2017 07:41 Sprawozdania budżetowe 2015
23.05.2016 10:38 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2015r. /stanowi realizację Zarządzenia Nr 64/11 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 12 maja 2011 roku/
23.05.2016 10:08 WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W 2015 ROKU
12.05.2016 11:40 Zarządzenie Nr 48/16 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie: przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grójec, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia.
28.01.2016 08:26 WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO UMORZEŃ NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH W IV KWARTALE 2015 ROKU
28.07.2015 15:13 WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO UMORZEŃ NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH W II KWARTALE 2015 ROKU
12.05.2015 09:22 Sprawozdania I kwartał 2015: Rb-27s, Rb-28s, Rb-NDS, Rb-Z
30.04.2015 07:41 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej którym udzielono umorzeń niepodatkowych nalezności budżetowych w I kwartale 2015r
05.02.2015 08:21 Pł.36.2015 Uchwała nr Pł.36.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 roku
05.02.2015 08:19 Pł.35.2015 Uchwała nr Pł.35.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 roku

1 2 następna