Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.10.2015 09:34 Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Grójcu.
05.10.2015 15:33 Zarządzenie Nr 152/15 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 5 października 2015 roku w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
25.09.2015 07:47 Obwieszczenie o obwodach do głosowania oraz siedzibach komisji wyborczych
23.09.2015 11:59 Informacja o lokalizacji słupów ogłoszeniowych w mieście Grójcu i sołectwach.
22.09.2015 07:40 IB-2015-1 Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Grójec o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych z terenu gminy i miasta Grójec.
14.09.2015 09:22 Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
14.09.2015 09:19 Zmieniające postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
14.09.2015 09:17 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
14.09.2015 09:14 Informacjao warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
14.09.2015 09:00 Informacjao uprawnieniach wyborców niepełnosprawnychw wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.