Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.09.2017 11:19 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grójec, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucjikultury oraz informacji o stanie mienia
25.08.2017 07:48 Sprawozdania budżetowe 2016
30.05.2017 15:33 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2016r. /stanowi realizację Zarządzenia Nr 64/11 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 12 maja 2011 roku/
30.05.2017 15:31 WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W 2016 ROKU /stanowi realizację Zarządzenia Nr 64/11 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 12 maja 2011 roku/
31.01.2017 14:53 WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO UMORZEŃ NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH W IV KWARTALE 2016 ROKU
28.10.2016 13:41 WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO UMORZEŃ NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH W III KWARTALE 2016 ROKU
12.05.2016 09:37 Pł.119.2016 Uchwała nr Pł.119.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie wydania opinii o przedłozonych przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2015 rok.
12.05.2016 09:31 Sprawozdania I kwartał 2016: Rb-27s, Rb-28s, Rb-NDS, Rb-Z
29.04.2016 11:27 WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO UMORZEŃ NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH W I KWARTALE 2016 ROKU
25.01.2016 09:45 XIII/120/15 UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRÓJEC NA ROK 2016 Nr XIII/120/15 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 14 grudnia 2015 r.

1 2 następna