Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.03.2018 12:33 Sprawozdania budżetowe za 2017 rok
26.01.2018 15:23 WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO UMORZEŃ NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH W IV KWARTALE 2017 ROKU /stanowi realizację Zarządzenia Nr 64/11 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 12 maja 2011 roku/
11.01.2018 08:17 Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w przedszkolach gminnych- październik 2017 r.
11.01.2018 08:16 Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w przedszkolach gminnych-2017 r.
31.10.2017 15:09 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w III kwartale 2017 roku.
25.07.2017 14:58 WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO UMORZEŃ NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH W II KWARTALE 2017 ROKU/stanowi realizację Zarządzenia Nr 64/11 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
27.04.2017 13:38 WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO UMORZEŃ NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH W I KWARTALE 2017 ROKU
12.01.2017 07:50 XXIII/197/16 UCHWAŁA Nr XXIII/197/16 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2017–2025
12.01.2017 07:47 XXIII/196/16 UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRÓJEC NA ROK 2017 Nr XXIII/196/16 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 12 grudnia 2016 roku
12.01.2017 07:41 Pł.378.2016 UCHWAŁA Nr Pł.378.2016 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok.

1 2 następna