Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.02.2019 15:00 WI.271.3.2019.KOI Informacja z otwarcia ofert - Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Grójec.
18.02.2019 14:56 WI.271.2.2019.KOI Informacja z otwarcia ofert - Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w gminie Grójec
05.02.2019 13:02 WI.271.1.2019.PAF Informacja dotycząca przetargu nieograniczonego na odławianie psów z terenu gminy Grójec w 2019r.
28.12.2018 15:17 WI.271.50.2018.PAF INFORMACJA dotycząca przetargu nieograniczonego na utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2019 roku
28.12.2018 15:16 WI.271.51.2018.PAF INFORMACJA dotycząca przetargu nieograniczonego na usługi związane z odpadami w 2019 roku
21.12.2018 13:58 WI.271.49.2018.KAK-4 Informacja z otwarcia ofert - Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grójec
24.10.2018 14:36 WI.271.47.2018.GM-7 informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę Sali gimnastycznej przy PSP Nr 1 w Grójcu
24.08.2018 14:24 WI.271.44.2018.GM-7 Informacja z otwarcia ofert - Budowę budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Kościelnej 10 w Grójcu
20.07.2018 14:42 OSP Zalesie 1/2018 OSP Zalesie - Informacja z otwarcia ofert - Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym
12.07.2018 10:52 WI.271.41.2018.GM-7 Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu etap I

1 2 3 4 5 6 następna