Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.01.2021 13:41 WI.271.42.2020.KOI INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn.: „Wykonanie Studium Planistyczno-Prognostycznego dla nowej linii kolejowej Warszawa-Grójec w ramach II etapu naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 roku”
14.01.2021 13:28 WI.271.41.2020.KOI INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie Miasta i Gminy Grójec w 2021 r."
14.01.2021 13:04 WI.271.40.2020.KOI INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w Gminie Grójec w 2021 r.
31.12.2020 12:28 WI.271.39.2020.KOI INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn.: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z remontem pokrycia dachowego (cześć główna budynków) przy ul. Armii Krajowej 10 i 10a na działce ewidencyjnej nr 1399/1 i 1399/2”
17.12.2020 12:56 WI.271.38.2020.KOI INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Odławianie psów z terenu Gminy Grójec w 2021 r."
16.12.2020 13:13 WI.271.36.2020.KOI INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "„Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z remontem pokrycia dachowego (część główna budynków) przy ul. Armii Krajowej 10 i 10a na działce ewidencyjnej nr 1399/1 i 1399/2”
30.11.2020 14:12 WI.271.35.2020.KOI INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grójec w 2021 r.”
30.11.2020 13:22 WI.271.34.2020.KOI INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Grójec w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”
10.11.2020 13:19 WI.271.33.2020.KOI INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn.: "Projekt remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu"
05.11.2020 13:07 WI.271.32.2020.KOI INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej Gminy Grójec w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r."

1 2 3 4 5 6 następna