Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.01.2019 13:47 WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO UMORZEŃ NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH W IV KWARTALE 2018 ROKU
29.10.2018 15:16 WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO UMORZEŃ NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH W III KWARTALE 2018 ROKU
25.07.2018 14:27 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w II kwartale 2018 roku.
29.05.2018 15:28 WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W 2017 ROKU /stanowi realizację Zarządzenia Nr 64/11 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 12 maja 2011 roku/
29.05.2018 15:22 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2017r. /stanowi realizację Zarządzenia Nr 64/11 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 12 maja 2011 roku/
26.04.2018 08:34 WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO UMORZEŃ NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH W I KWARTALE 2018 ROKU /stanowi realizację Zarządzenia Nr 64/11 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 12 maja 2011 roku/
16.01.2018 07:37 Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w przedszkolach gminnych-2018 r.
15.01.2018 10:45 Pł.15.2018 UCHWAŁA Nr Pł.15.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej.
15.01.2018 10:41 Pł.14.2018 UCHWAŁA Nr Pł.14.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
15.01.2018 10:15 Pł.410.2017 UCHWAŁA Nr Pł.410.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2018rok.

1 2 następna