Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.08.2018 12:56 Informacja o miejscach umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych.
21.08.2018 11:11 Wniosek o sporzadzenie aktu pełnomocnictwa
21.08.2018 11:10 Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.
21.08.2018 11:09 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika (informacji o wyborach) w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wyborach wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
16.08.2018 14:29 Komunikat Komisarza Wyborczego w Radomiu I Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 14 sierpnia 2018r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 października 2018r. oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków gminnych, miejskich i powiatowych komisji wyborczych.
18.06.2018 13:48 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego ZARZĄDZENIE Nr 91 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 28 lutego 2018 r.w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

poprzednia 1 2 3