Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.07.2021 10:01 Uchwała Nr XXXVI.328.21 Uchwała Nr XXXVI.328.21 w sprawie nadania Medalu za Zasługi dla Gminy Grójec Panu Wojciechowi Kłosińskiemu
09.07.2021 10:00 Uchwała Nr XXXVI.327.21 Uchwała Nr XXXVI.327.21 w sprawie nadania Medalu za Zasługi dla Gminy Grójec Panu Henrykowi Truszkowskiemu
09.07.2021 09:59 Uchwała Nr XXXVI.326.21 Uchwała Nr XXXVI.326.21 w sprawie nadania Medalu za Zasługi dla Gminy Grójec Panu Sławomirowi Maroszkowi
09.07.2021 09:58 Uchwała Nr XXXVI.325.21 Uchwała Nr XXXVI.325.21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI.325.97 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 sierpnia 1997 roku.
09.07.2021 09:56 Uchwała Nr XXXVI.324.21 Uchwała Nr XXXVI.324.21 w sprawie okreslenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Grójec na rok szkolny 2021.2022
09.07.2021 09:55 Uchwała Nr XXXVI.323.21 Uchwała Nr XXXVI.323.21 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grój.
09.07.2021 09:54 Uchwała Nr XXXVI.321.21 Uchwała Nr XXXVI.321.21 w sprawie zamiany działek gruntu położonych we wsi Worów
09.07.2021 09:54 Uchwała Nr XXXVI.322.21 Uchwała Nr XXXVI.322.21 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń
09.07.2021 09:52 Uchwała Nr XXXVI.320.21 Uchwała Nr XXXVI.320.21 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod drogę gminną w Grójcu
09.07.2021 09:51 Uchwała Nr XXXVI.318.21 Uchwała Nr XXXVI.318.21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2021-2031.

1 2 3 4 5 6 następna