Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.11.2021 17:04 Uchwała Nr XXXIX.361.21 Uchwała Nr XXXIX.361.21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu
29.11.2021 17:03 Uchwała Nr XXXIX.358.21 Uchwała Nr XXXIX.358.21 w sprawie oddania w dzierżawę w latach 2022-2024 nieruchomosci gminnych położonych na terenie miasta i gminy Grójec
29.11.2021 17:03 Uchwała Nr XXXIX.359.21 Uchwała Nr XXXIX.359.21 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii
29.11.2021 17:03 Uchwała Nr XXXIX.360.21 Uchwała Nr XXXIX.360.21 wsprawie uchwalenia Rocznego Programu
29.11.2021 17:02 Uchwała Nr XXXIX.356.21 Uchwała Nr XXXIX.356.21 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze Strodków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa
29.11.2021 17:02 Uchwała Nr XXXIX.357.21 Uchwała Nr XXXIX.357.21 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntu o powierzchni 106 m2 położonego w mieście Grójec
29.11.2021 17:01 Uchwała Nr XXXIX.354.21 Uchwała Nr XXXIX.354.21 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Juliusza Słowackiego w Grójcu
29.11.2021 17:01 Uchwała Nr XXXIX.355.21 Uchwała Nr XXXIX.355.21 w sprawie wyrażenia zgody ma utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Mazowsze Centrum spółka
29.11.2021 17:00 Uchwała Nr XXXIX.352.21 Uchwała Nr XXXIX.352.21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
29.11.2021 17:00 Uchwała Nr XXXIX.353.21 Uchwała Nr XXXIX.353.21 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI.233.20 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 września 2020r

1 2 3 4 5 6 następna