Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.01.2022 12:38 GP.671.6.2.2021.ID INFORMACJA WO.0050.3.2022 o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Biuletynie Informacji Publicznej obejmującej budowę czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Grójcu przy ul. Kochanowskiego, na działkach nr 3521/3, 3522/2, 3523/2 I 3524/2 obręb geodezyjny 0001-Grójec, jednostka ewidencyjna: 140605_4 Grójec.
18.11.2021 13:50 GP.671.5.1.2021.ID Informacja WO.0050.157.2021 o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej obejmującej budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Grójcu przy ul. Akacjowej, na działkach nr 3445/24, 3445/25 i 3445/26 obręb geodezyjny 0001-Grójec, jednostka ewidencyjna: 140605_4 Grójec.
07.09.2021 14:04 GP.671.4.1.2021.ID INFORMACJA WO.0050.121.2021 o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Biuletynie Informacji Publicznej wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej obejmującej budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą w Grójcu przy ul. Słowackiego, na działkach nr 33616/11 i 3616/15 obręb geodezyjny 0001-Grójec, jednostka ewidencyjna: 140605_4 Grójec.
13.07.2021 14:02 GP.671.3.1.2021.ID INFORMACJA WO.0050.92.2021 o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Biuletynie Informacji Publicznej - budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą w Grójcu przy ul. Bokserskiej, na działce nr 3266/12 oraz na fragmencie działki nr 3266/11 obręb geodezyjny 0001-Grójec, jednostka ewidencyjna: 140605_4 Grójec.
30.03.2021 14:57 GP.671.2.1.2021.ID INFORMACJA WO.0050.44.2021 o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Biuletynie Informacji Publicznej - budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą w Grójcu przy ul. Bokserskiej, na działce nr 4442 oraz fragmentach działek nr 3265/6 i 3265/7 obręb geodezyjny 0001-Grójec, jednostka ewidencyjna: 140605_4 Grójec.
19.02.2021 08:14 GP.671.1.1.2021.ID INFORMACJA WO.0050.28.2021 o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Biuletynie Informacji Publicznej - budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze i garażami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Mszczonowskiej, na działkach nr 1365 i 1366 obręb geodezyjny 0001-Grójec, jednostka ewidencyjna: 140605_4 Grójec.
16.12.2020 12:37 GP.671.4.1.2020.ID INFORMACJA WO.0050.259.2020 o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Biuletynie Informacji Publicznej - budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Mszczonowskiej, na działkach nr 1365 i 1366 obręb geodezyjny 0001-Grójec, jednostka ewidencyjna: 140605_4 Grójec.
07.10.2020 13:46 Informacja WO.0050.220.2020 o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej obejmującej budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem poziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na działce nr 3599/5 obręb geodezyjny 0001-Grójec, jednostka ewidencyjna: 140605_4 Grójec.
16.09.2020 12:25 GP.671.2.1.2020.ID INFORMACJA WO.0050.199.2020 o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Biuletynie Informacji Publicznej
20.05.2020 11:21 WO.0050.114.2020 INFORMACJA WO.0050.114.2020 o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Biuletynie Informacji Publicznej

1 2 następna