Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.01.2019 13:53 Projekt L Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie wystąpienia Gminy Grójec ze Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”
18.01.2019 13:51 Projekt K Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/231/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 marca 2017 roku
18.01.2019 13:49 Projekt J Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 listopada 2018 r.
18.01.2019 13:47 Projekt I Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Grójcu na rok 2019
18.01.2019 13:45 Projekt H Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Grójcu na rok 2019
18.01.2019 13:43 Projekt G Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
18.01.2019 13:41 Projekt F Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
18.01.2019 13:39 Projekt E Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
18.01.2019 13:37 Projekt D Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2019
18.01.2019 13:35 Projekt C Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przejęcia od Zarządu Powiatu Grójeckiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi, zlokalizowanymi na terenie miasta Grójca

1 2 następna