Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.04.2021 12:39 WI.7011.5.2021 Zapytanie ofertowe o cenę robót budowlanych polegających na utwardzeniu terenu i ogrodzeniu działki nr ewid. 13/2 dla siłowni zewnętrznej w miejscowości Skurów gm. Grójec
07.04.2021 14:57 WI.7011.4.2021 Zapytanie ofertowe na przebudowę rowu melioracyjnego – wykonanie rurociągu działka nr ewid. 59/5 Duży Dół gm. Grójec
11.03.2021 13:17 WI.7011.2.2021 Zapytanie ofertowe o cenę robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulicznego odcinków 12 dróg – odcinki dróg gminnych i drogi krajowej w Częstoniewie, Częstoniewie Kolonii, Lesie Lesznowolskim, Lisówku, Grudzkowoli, Kośminie, Załączu, Szczęsnej, Worowie, Wolce Turowskiej, Janówku (droga krajowa) i Woli Krobowskiej
08.03.2021 08:43 ZAPYTANIE OFERTOWE - Zamawiający - Gmina Grójec w związku koniecznością udzielenia zamówienia publicznego, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130.000,00 zł netto”, zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę: dostaw, usług, robót budowlanych w ramach zadania: Mechaniczne zamiatanie ulic utwardzonych na terenie miasta Grójec
18.12.2020 16:18 ZAPYTANIE OFERTOWE - przeprowadzane w celu oszacowania wartości zamówienia na: „Wykonanie Studium Planistyczno-Prognostycznego dla nowej linii kolejowej Warszawa-Grójec w ramach II etapu naboru do Programu uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku”
13.10.2020 13:34 ZAPYTANIE OFERTOWE - przeprowadzane w celu oszacowania wartości zamówienia pn: "Projekt remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu"
25.05.2020 09:15 Informacja o wyborze oferty - dotycząca zapytania ofertowego pn: "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Grójec"
12.05.2020 14:21 ZAPYTANIE OFERTOWE - Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Grójec
08.05.2020 15:05 ZAPYTANIE OFERTOWE - przeprowadzane w celu oszacowania wartości zamówienia na "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA KOMPLEKSOWĄ PRZEBUDOWĘ STADIONU MIEJSKIEGO W GRÓJCU PRZY UL. LASKOWEJ".
27.01.2020 09:47 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn:" Usuwanie pojazdów z dróg i umieszczanie ich w miejscu dozorowanym z terenu Gminy Grójec"

1 2 3 4 następna