Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.12.2020 16:18 ZAPYTANIE OFERTOWE - przeprowadzane w celu oszacowania wartości zamówienia na: „Wykonanie Studium Planistyczno-Prognostycznego dla nowej linii kolejowej Warszawa-Grójec w ramach II etapu naboru do Programu uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku”
13.10.2020 13:34 ZAPYTANIE OFERTOWE - przeprowadzane w celu oszacowania wartości zamówienia pn: "Projekt remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu"
25.05.2020 09:15 Informacja o wyborze oferty - dotycząca zapytania ofertowego pn: "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Grójec"
12.05.2020 14:21 ZAPYTANIE OFERTOWE - Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Grójec
08.05.2020 15:05 ZAPYTANIE OFERTOWE - przeprowadzane w celu oszacowania wartości zamówienia na "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA KOMPLEKSOWĄ PRZEBUDOWĘ STADIONU MIEJSKIEGO W GRÓJCU PRZY UL. LASKOWEJ".
27.01.2020 09:47 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn:" Usuwanie pojazdów z dróg i umieszczanie ich w miejscu dozorowanym z terenu Gminy Grójec"
17.01.2020 08:11 Zapytanie ofertowe - Usuwanie pojazdów z dróg i umieszczanie ich w miejscu dozorowanym z terenu Gminy Grójec
27.12.2019 08:38 WO.271.1.2.2019 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA pn: "Obsługa prawna Gminy Grójec"
13.12.2019 16:13 WO.271.1.2.2019 Zmiana treści zapytania ofertowego "Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu"
10.12.2019 15:29 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Grójec oraz jednostek organizacyjnych Gminy Grójec. Przez „obsługę prawną" rozumie się świadczenie pomocy prawnej na rzecz Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy o radcach prawnych i ustawy prawo o adwokaturze.

1 2 3 następna