Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.04.2019 13:30 SP.042.2.2019.KAN INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
25.04.2019 15:20 Zapytanie ofertowe nr 6/2019 Na usługę cateringu dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
08.04.2019 15:10 SP.042.2.2019.KAN Informacja o wyborze najkorzysniejszej oferty w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
29.03.2019 11:25 SP.042.2.2019.KAN Zapytanie ofertowe nr 5/2019 Zakup i dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych na potrzeby projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
27.03.2019 10:53 SP.042.2.2019.KAN Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego - Zakup i dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
21.03.2019 15:36 Zapytanie ofertowe w związku z potrzebą udzielenia zamówienia na „ Usuwanie pojazdów z dróg i umieszczanie ich w miejscu dozorowanym - parkingu
21.03.2019 15:11 Zapytanie ofertowe nr 4/2019 Zakup i dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
21.03.2019 15:07 Zapytanie ofertowe nr 3/2019 Na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw a mazowieckiego”
08.03.2019 12:56 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Burmistrz Gminy i Miasta Grójec informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego – Zapytanie ofertowe nr 1\2019 Na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
06.03.2019 15:44 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Burmistrz Gminy i Miasta Grójec informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego - Zapytanie ofertowe nr 2\2019 Zakup i dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i pakietem biurowym na potrzeby projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

poprzednia 1 2 3 następna