Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.06.2020 13:02 WO.0050.156.2019 Obwieszczenie Nr WO.0050.156.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
18.06.2020 13:01 WO.0050.155.2019 Zarządzenie Nr WO.0050.155.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie: ustalenia stawek opłat czynszowych za lokale użytkowe w zasobie Gminy Grójec
18.06.2020 12:59 WO.0050.151.2019 Zarządzenie Nr WO.0050.151.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie: zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru w sprawie zatrudnienia pracownika na stanowisku informatyka w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
18.06.2020 12:57 WO.0050.150.2019 Zarządzenie Nr WO.0050.150.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 17.07.2019 roku w sprawie: zmiany w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Grójec
18.06.2020 12:55 WO.0050.149.2019 Zarządzenie Nr Wo.0050.149.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 17.07.2019 roku w sprawie: zmiany w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Grójec
18.06.2020 12:53 Wo.0050.148.2019 Zarządzenie nr WO.0050.148.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 17 lipca 2019 roku. w sprawie: zmian w Gminnej Ewidencji Zabytków
18.06.2020 12:52 WO.0050.146.2019 Zarządzenie Nr WO.0050.146.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 16 lipca 2019. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
18.06.2020 12:49 OR.0050.07.2019 Zarządzenie Nr OR.0050.158.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 29.07.2019 r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
18.06.2020 12:47 OR.0050.228.2019 Zarządzenie nr OR.0050.228.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 30 października 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Grójec w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2022 r."
18.06.2020 12:29 OR.0050.188.2019 Zarządzenie Nr OR.0050.188.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 05 września 2019 roku. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

1 2 3 4 5 6 następna