Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.03.2019 12:00 Projekt O UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grójec
19.03.2019 11:58 Projekt N UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU w sprawie rozpatrzenia skargi Nr BR.1510.1.2019 na działanie Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
19.03.2019 11:57 Projekt M UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Grójec
19.03.2019 11:55 Projekt Ł UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Józefa Piłsudskiego 59f
19.03.2019 11:51 Projekt L UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Józefa Piłsudskiego 61
19.03.2019 11:50 Projekt K UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 368/6 położonej w Słomczynie gm. Grójec
19.03.2019 11:45 Projekt J UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca- obszar przy ulicy Poświętne
19.03.2019 11:40 Projekt I UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
19.03.2019 11:37 Projekt H UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części miasta Grójca uchwalonego uchwałą Nr XLVIII/368/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 20 stycznia 2014 r.
19.03.2019 11:33 Projekt G UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grójec w 2019 roku

1 2 następna