Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.04.2019 11:58 Projekt H Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie nadania "Medalu za Załugi dla Gminy Grójec"
23.04.2019 11:57 Projekt G Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Grójec do odpłatnego przejmowania na rzecz Gminy Grójec wybudowanych przez osoby fizyczne i prawne urządzeń kanalizacji deszczowej
23.04.2019 11:50 Projekt F Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
23.04.2019 11:21 Projekt E Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
23.04.2019 11:10 Projekt D Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy i Miasta Grójec w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019 - 2023
23.04.2019 11:04 Projekt C Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2019.
23.04.2019 11:00 Projekt B Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019r.
23.04.2019 10:54 Projekt A Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie nabycia gruntu o powierzchni 212 m2 położonego w mieście Grójec