Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.05.2019 14:20 Projekt Ł UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Grójec i ustanowienia zabezpieczenia
20.05.2019 14:17 Projekt K UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2019–2031
20.05.2019 14:17 Projekt L UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Grójec i ustanowienia zabezpieczenia
20.05.2019 14:15 Projekt J UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2019
20.05.2019 14:14 Projekt I UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Gminy Grójec
20.05.2019 14:12 Projekt H UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Józefa Piłsudskiego 59f w Grójcu
20.05.2019 14:08 Projekt G UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Laskowej w Grójcu
20.05.2019 14:06 Projekt F UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Laskowej w Grójcu
20.05.2019 14:03 Projekt E UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Grójcu
20.05.2019 14:00 Projekt D UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU w sprawie projektu ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grójec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

1 2 następna