Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.06.2019 15:24 Projekt I Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grójec
17.06.2019 15:24 Projekt H Uchwała Rady Miejskiej w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu
17.06.2019 15:23 Projekt G Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grójeckiemu
17.06.2019 15:21 Projekt F Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2019–2031
17.06.2019 15:21 Projekt E Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2019
17.06.2019 15:20 Projekt D Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie przyjęcia od Powiatu Grójeckiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
17.06.2019 15:19 Projekt C Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Gminy Grójec
17.06.2019 15:18 Projekt B Uchwałą Rady Miejskiej w Grójcu nw sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
17.06.2019 15:15 Projekt A Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie nadania nazw ulic w Grójcu, gmina Grójec
17.06.2019 15:14 Projekt Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

1 2 następna