Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.09.2019 13:15 Projekt O UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
16.09.2019 13:13 Projekt N UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych
16.09.2019 13:11 Projekt M UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2019–2031
16.09.2019 13:09 Projekt L UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2019
16.09.2019 13:07 Projekt K UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grójec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
16.09.2019 13:05 Projekt J UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU zmieniająca uchwałę nr X/86/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 24 czerwca 2019 roku
16.09.2019 13:04 Projekt I UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Grójec do odpłatnego przejmowania na rzecz Gminy Grójec wybudowanych przez osoby fizyczne i prawne urządzeń kanalizacji deszczowej
16.09.2019 13:02 Projekt H UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części miasta Grójca położonego przy ulicach Zdrojowej, Laurowej i Poświętne
16.09.2019 12:59 Projekt G UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
16.09.2019 12:57 Projekt F UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU w sprawie nabycia prawa własności gruntu o powierzchni 135 m2 zabudowanego budynkiem pawilonu gastronomicznego, położonego w mieście Grójec

1 2 następna