Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.01.2020 11:16 Projekt P Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze
02.01.2020 11:14 Projekt O Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/54/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grójec
02.01.2020 11:13 Projekt N Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
02.01.2020 11:12 Projekt M Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej dofinansowania opłat za kluby dziecięce/żłobki w Grójcu
02.01.2020 11:10 Projekt L Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy i miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
02.01.2020 11:09 Projekt K Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2019
02.01.2020 11:07 Projekt J Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2019-2031
02.01.2020 11:06 Projekt I Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
02.01.2020 11:05 Projekt H Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójc
02.01.2020 11:03 Projekt G Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Bokserskiej

1 2 następna