Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.01.2020 11:49 Projekt I Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic we wsi Krobów gm. Grójec
02.01.2020 11:47 Projekt H Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w 2020 roku gminnych lokali użytkowych położonych na terenie miasta i gminy Grójec
02.01.2020 11:46 Projekt G Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego na dalszy czas oznaczony
02.01.2020 11:45 Projekt F Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/141/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty
02.01.2020 11:44 Projekt E Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Grójcu na rok 2019
02.01.2020 11:42 Projekt D Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
02.01.2020 11:41 Projekt C Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2019
02.01.2020 11:40 Projekt B Projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego p.n. Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze” na 2020 rok
02.01.2020 11:39 Projekt A Projekt uchwały w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu na 2020 rok
02.01.2020 11:37 Projekt WPF na 2020 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020-2031

1 2 następna