Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.01.2021 12:38 WO.0050.274.2020 Zarządzenie Nr WO.0050.274.2020 Burmistrza Gminy i Miasta w Grójcu z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
29.12.2020 16:49 WO.0050.269.2020 ZARZĄDZENIE Nr WO.0050.269.2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 29.12.2020 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
09.12.2020 14:47 WO.0050.253.2020 Zarządzenie Nr WO.0050.253.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 09 grudnia 2020 roku w sprawie obowiązku noszenia maseczek przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
09.12.2020 14:44 W0.0050.252.2020 Zarządzenie Nr W0.0050.252.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 09 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2020 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
08.12.2020 15:19 W0.0050.251.2020 ZARZĄDZENIE Nr W0.0050.251.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru w sprawie zatrudnienia pracownika na stanowisku Inspektora w Wydziale Inwestycji
08.12.2020 15:16 W0.0050.250.2020 ZARZĄDZENIE Nr W0.0050.250.2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 7.11.2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
08.12.2020 11:18 WO.0050.243.2020 Zarządzenie nr WO.0050.243.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 30.11.2020r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
08.12.2020 11:16 WO.0050.242.2020 Zarządzenie nr WO.0050.242.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie: wprowadzenia na terenie gminy Grójec obowiązku oznakowania etykietami z kodami kreskowymi worków i pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów' komunalnych.
17.11.2020 15:03 WO.0050.229.2020 ZARZĄDZENIE NR WO.0050.229.2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 10.11.2020r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu w lokalach mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy Grójec.
04.11.2020 08:16 OR.0050.221.2020 Zarządzenie Nr OR.0050.221.2020 Burmistrza Gminy i Miasta w Grójcu z dnia 02 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej.

1 2 3 4 5 6 następna