Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.09.2020 15:49 WO.0050.188.2020 Zarządzenie Nr WO.0050.188.2020 Burmistrza Gminy i Miasta w Grójcu z dnia 01 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
04.09.2020 14:38 W0.0050.189.2020 Zarządzenie Nr W0.0050.189.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 01 września 2020 roku w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
04.09.2020 14:37 W0.0050.190.2020 Zarządzenie Nr W0.0050.190.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 01 września 2020 roku w sprawie: odwołania i powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grójcu
04.09.2020 14:35 W0.0050.191.2020 ZARZĄDZENIE nr W0.0050.191.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 4 września 2020 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Grójec'1'1
04.09.2020 14:29 W0.0050.192.2020 ZARZĄDZENIE nr W0.0050.192.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 4 września 2020 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Budowa odcinka ul. Norwida do ul. POW oraz ul. POW od Norwida do Asnyka -etap 1 ulica Norwida”
20.08.2020 13:29 W0.0050.178.2020 Zarządzenie nr W0.0050.178.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie: zakończenia okresu zawieszenia prowadzenia czynności poboru podatków w formie inkasa.
14.08.2020 10:51 W0.0050.172.2020 ZARZĄDZENIE nr W0.0050.172.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie publicznego ogłoszenia na udzielenie zamówienia sektorowego pn: „Modernizacja odcinka sieci ciepłowniczej w ul. Laskowej”
12.08.2020 13:53 W0.0050.171.2020 Zarządzenie Nr W0.0050.171.2020 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie: zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
12.08.2020 13:46 W0.0050.169.2020 ZARZĄDZENIE nr W0.0050.169.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich na odcinku od ul. Lewiczyńskiej do ul. Drogowców”
12.08.2020 13:45 W0.0050.168.2020 ZARZĄDZENIE nr W0.0050.168.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia II sierpnia 2020 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę żłobka w Grójcu”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna