Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.08.2020 10:17 W0.0050.167.2020 ZARZĄDZENIE nr W0.0050.167.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Budowa ul. Relaksowej w Grójcu - II etap” oraz Budowa odcinka ul. Bokserskiej”
07.08.2020 12:01 W0.0050.166.2020 Zarządzenie Nr W0.0050.166.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 06 sierpnia 2020 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg oraz w niosków w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec
07.08.2020 11:58 W0.0050.164.2020 ZARZĄDZENIE Nr W0.0050.164.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru w sprawie zatrudnienia pracownika na stanowisku podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat
07.08.2020 11:56 WO.0050.163.2020 Zarządzenie Nr W0.0050.163.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Grójcu.
04.08.2020 11:10 W0.0050.160.2020 ZARZĄDZENIE nr W0.0050.160.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę żłobka w Grójcu”
04.08.2020 11:07 W0.0050.159.2020 Zarządzenie Nr W0.0050.159.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie uzupełnienie składu Gminnego Biura Spisowego
04.08.2020 10:57 W0.0050.158.2020 ZARZĄDZENIE nr W0.0050.158.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 28.07.2020 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielanie dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec.
04.08.2020 10:00 W0.0050.161.2020 ZARZĄDZENIE NR W0.0050.161.2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2020 rok.
28.07.2020 14:38 W0.0050.155.2020 ZARZĄDZENIE NR W0.0050.155.2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2020 rok.
27.07.2020 10:43 W0.0050.152.2020 ZARZĄDZENIE nr W0.0050.152.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 16 Iipca 2020 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa chodników wzdłuż ul. Sienkiewicza w Grójcu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Słowackiego”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna