Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.07.2020 10:41 W0.0050.151.2020 ZARZĄDZENIE nr W0.0050.151.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Budowa ul. Relaksowej w Grójcu - II etap” oraz Budowa odcinka ul. Bokserskiej”
27.07.2020 10:40 W0.0050.150.2020 ZARZĄDZENIE nr W0.0050. 150.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Grójec”
27.07.2020 10:38 W0.0050.149.2020 ZARZĄDZENIE NR W0.0050.149.2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2020 rok.
27.07.2020 10:37 W0.0050.147.2020 ZARZĄDZENIE NR W0.0050.147.2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwał}7 budżetowej gminy Grójec na 2020 rok.
27.07.2020 10:34 W0.0050.145.2020 ZARZĄDZENIE NR W0.0050.145.2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2020 rok.
27.07.2020 10:31 W0.0050.143.2020 ZARZĄDZENIE Nr W0.0050.143.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 25 czerwca 2020 w sprawie: umorzenia przypadających Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Grójcu należności, mających charakter cywilnoprawny.
27.07.2020 10:29 W0.0050.142.2020 ZARZĄDZENIE nr W0.0050.142.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Budowa drogi gminnej Głuchów-Podole łączącej ulice Spacerową i Spokojną w Głuchowie”
27.07.2020 10:17 WO.0050.141.2020 Zarządzenie Nr WO.0050.141.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
27.07.2020 10:11 W0.0050.138.2020 ZARZĄDZENIE nr W0.0050.138.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 160512W, dojazdowej do gruntów rolnych Głuchów-Wysoczyn od km 1+650 do km 2+622.”
27.07.2020 10:09 W0.0050.137.2020 ZARZĄDZENIE NR W0.0050.137.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRÓJEC z dnia 18.06.2020 roku w sprawie: trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi i przejętymi na własność Gminy i Miasta Grójec na podstawie art. 50 a ustawy Prawo o ruchu drogowym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna