Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.07.2020 10:06 W0.0050.135.2020 Zarządzenie Nr W0.0050.135.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie powołania składu Grójeckiej Rady Sportu
27.07.2020 10:02 W0.0050.132.2020 ZARZĄDZENIE NR W0.0050.132.2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2020 rok.
27.07.2020 10:00 W0.0050.131.2020 ZARZĄDZENIE nr W0.0050.131.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2020 r.”
27.07.2020 09:56 W0.0050.129.2020 ZARZĄDZENIE Nr W0.0050.129.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru w sprawie zatrudnienia pracownika na stanowisku podinspektora w Wydziale Gospodarki Odpadami
27.07.2020 09:30 W0.0050.126.2020 ZARZĄDZENIE nr W0.0050.126.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego”
27.07.2020 09:28 W0.0050.125.2020 Zarządzenie Nr W0.0050.125.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 03 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
27.07.2020 09:27 W0.0050.124.2020 Zarządzenie Nr W0.0050.124.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 03 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia dnia 12 czerwca 2020 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
27.07.2020 09:23 W0.0050.123.2020 ZARZĄDZENIE nr W0.0050.123.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Budowa drogi gminnej Głuchów-Podole łączącej ulice Spacerową i Spokojną w Głuchowie”
05.06.2020 09:31 WO.0050.122.2020 Zarządzenie nr WO.0050.122.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 2 czerwca 2020 roku w sprawie: zakończenia okresu zawieszenia prowadzenia czynności wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych na podatników zalegających z wpłatą zobowiązań podatkowych
05.06.2020 09:29 WO.0050.121.2020 ZARZĄDZENIE NR WO.0050.121.2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2020 rok.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna