Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.06.2020 09:27 WO.0050.120.2020 Zarządzenie Nr. WO.0050.120.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 28 2020 roku w sprawie zawieszenia i kontroli w Strefie Płatnego Parkowania w Grójcu
05.06.2020 09:26 WO.0050.119.2020 ZARZĄDZENIE nr WO.0050.119.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 26 maja 2020r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn:,,Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową przebudowę stadionu miejskiego przy ul. Laskowej w Grójcu''
05.06.2020 09:21 WO.0050.116.2020 Zarządzenie Nr WO.0050.116.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
05.06.2020 09:19 WO.0050.114.2020 INFORMACJA WO.0050.114.2020 o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Biuletynie Informacji Publicznej
05.06.2020 09:17 WO.0050.111.2020 ZARZĄDZENIE nr WO.0050.111.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn:"Odnowa oznakowania poziomego w Grójcu"
05.06.2020 09:15 WO.0050.110.2020 ZARZĄDZENIE NR WO.0050.110.2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 14 maja 2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Grójec na 2020 rok.
05.06.2020 09:12 WO.0050.108.2020 Zarządzenie Nr WO.0050.108.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie: przekazania radzie miejskiej w Grójcu sprawozdania finansowego Gminy Grójec za 2019 rok.
05.06.2020 09:10 WO.0050.107.2020 ZARZĄDZENIE NR WO.0050.107.2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2020 rok.
05.06.2020 09:06 OR.0050.105.2020 Zarządzenie Nr OR.0050.105.2020 Burmistrza Gminy i Miasta w Grójcu z dnia 08 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu strony internetowej Gminy Grójec oraz Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grójec
05.06.2020 09:03 OR.0050.104.2020 Zarządzenie Nr OR.0050.104.2020 Burmistrza Gminy i Miasta w Grójcu z dnia 08 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Grójec

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna