Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.01.2020 08:29 Projekt A Projekt uchwały w sprawie zamiany działek gruntu położonych we wsi Wola Worowska
21.01.2020 08:32 Projekt B Projekt Uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału wynoszącego ½ części w nieruchomości zabudowanej, położonej w mieście Grójec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 4308/2
21.01.2020 08:34 Projekt C Projekt Uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2020
21.01.2020 08:36 Projekt D Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020–2031
21.01.2020 08:38 Projekt E Projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Grójec i ustanowienia zabezpieczenia
21.01.2020 08:39 Projekt F Projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Grójec i ustanowienia zabezpieczenia
21.01.2020 08:40 Projekt G Projekt Uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów
21.01.2020 08:43 Projekt H Projekt Uchwały w sprawie przejęcia od Zarządu Powiatu Grójeckiego zadania bieżącego utrzymania dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Grójec w 2020 roku
21.01.2020 08:45 Projekt I Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/129/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 stycznia 2016 r.
21.01.2020 08:47 Projekt J Projekt Uchwały w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. S. Laskowskiego w Grójcu

1 2 następna