Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.12.2020 14:34 W y k a z nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony na rzecz jednostki organizacyjnej – Straży Miejskiej w Grójcu-Grójec ul. Mszczonowska 23
07.10.2020 08:45 Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w 2020 r. -obręb Słomczyn gmina Grójec /obok giełdy samochodowej /
06.10.2020 14:25 Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w 2020 r. -gmina Grójec, miasto Grójec -ul. Józefa Piłsudskiego 80 m. Grójec
23.09.2020 14:43 Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w 2020 r. - gmina Grójec, miasto Grójec ul. Środkowa 2 m. 20
23.09.2020 14:42 Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w 2020 r. - gmina Grójec, miasto Grójec ul. Józefa Piłsudskiego 94F m. 10
23.09.2020 14:40 Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w 2020 r. - gmina Grójec, miasto Grójec ul. Józefa Piłsudskiego 94E m. 1
23.09.2020 14:37 Wykaznieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w 2020 r. - gmina Grójec, miasto Grójec ul. Józefa Piłsudskiego 94A m. 2
23.09.2020 14:36 Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w 2020 r. - gmina Grójec, miasto Grójec ul. Aleja Niepodległości 7B m. 11
04.08.2020 15:08 Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w 2020 r. - gmina Grójec, miasto Grójec ul. Środkowa 2 m. 39
04.08.2020 15:03 Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w 2020 r. - miasto Grójec ul. Armii Krajowej 8 m. 3

1 2 3 następna