Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.09.2020 14:43 Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w 2020 r. - gmina Grójec, miasto Grójec ul. Środkowa 2 m. 20
23.09.2020 14:42 Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w 2020 r. - gmina Grójec, miasto Grójec ul. Józefa Piłsudskiego 94F m. 10
23.09.2020 14:40 Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w 2020 r. - gmina Grójec, miasto Grójec ul. Józefa Piłsudskiego 94E m. 1
23.09.2020 14:37 Wykaznieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w 2020 r. - gmina Grójec, miasto Grójec ul. Józefa Piłsudskiego 94A m. 2
23.09.2020 14:36 Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w 2020 r. - gmina Grójec, miasto Grójec ul. Aleja Niepodległości 7B m. 11
04.08.2020 15:08 Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w 2020 r. - gmina Grójec, miasto Grójec ul. Środkowa 2 m. 39
04.08.2020 15:03 Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w 2020 r. - miasto Grójec ul. Armii Krajowej 8 m. 3
22.07.2020 12:22 Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w 2020 r. - gmina Grójec, cmentarz
24.06.2020 11:37 Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w użyczenie w 2020 roku na czas nieoznaczony na rzecz jednostki organizacyjnej – Straży Miejskiej w Grójcu- Grójec ul. Józefa Piłsudskiego 59
03.06.2020 12:49 GN.6840.3.2020.MSM Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w 2020 r. - gmina Grójec, obręb Żyrówek

1 2 następna