Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.05.2020 12:06 Projekt A Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Grójec na lata 2020-2024
22.05.2020 12:09 Projekt B Projekt uchwały w sprawie odstąpieniu od dochodzenia należności przypadających Gminie Grójec z tytułu czynszów najmu lokali użytkowych od przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)
22.05.2020 12:12 Projekt C Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019r.
22.05.2020 12:14 Projekt D Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)
22.05.2020 12:16 Projekt E Projekt uchwały sprawie zamiany działek gruntu położonych we wsi Żyrówek
22.05.2020 12:19 Projekt F Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu o powierzchni 1059 m2 położonego we wsi Kobylin
22.05.2020 12:20 Projekt G Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
22.05.2020 12:22 Projekt H Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2020
22.05.2020 12:23 Projekt I Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020–2031
22.05.2020 12:25 Projekt J Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu

1 2 następna