Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.02.2019 15:37 02/2019 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze” ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Drogowców 12 w Grójcu o powierzchni użytkowej 200,5 m². (z wyłączeniem działalności uciążliwej dla działalności krytej pływalni)
05.02.2019 13:27 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze” ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Drogowców 12 w Grójcu o powierzchni użytkowej 200,5 m² . (z wyłączeniem działalności uciążliwej dla działalności krytej pływalni)
01.02.2019 16:48 WI.271.3.2019.KOI Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: „Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Grójec”
01.02.2019 14:04 WI.271.2.2019.KOI Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: „Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w gminie Grójec”
25.01.2019 15:34 WI.271.1.2019.PAF Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu Ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY odławianie psów z terenu gminy Grójec w 2019 roku
21.12.2018 11:58 WI.271.50.2018.PAF-2 Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą realizacji zadania „Utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2019r”
21.12.2018 11:26 WI.271.51.2018.PAF-2 Zmiana SIWZ dotyczącą realizacji zadania „Usługi związane z odpadami ”
17.12.2018 14:06 WI.271.49.2018.KAK-4 Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu nieograniczonego na „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grójec”:
17.12.2018 12:58 WI.271.51.2018.PAF-2 Przetarg nieograniczony - usługi związane z odpadami w 2019 roku.
17.12.2018 12:56 WI.271.50.2018.PAF-2 Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2019 roku.

1 2 3 4 5 6 następna