Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.09.2021 14:31 Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Drogowców 12 w Grójcu o powierzchni użytkowej 120m2. (z wyłączeniem działalności uciążliwej dla działalności krytej pływalni, preferowana działalność gastronomiczna).
10.03.2021 13:07 Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze” ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Drogowców 12 w Grójcu o powierzchni użytkowej 35,00m2. (z wyłączeniem działalności uciążliwej dla działalności krytej pływalni, preferowana działalność gastronomiczna).
31.12.2020 13:39 WI.271.42.2020.KOI Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Wykonanie Studium Planistyczno-Prognostycznego dla nowej linii kolejowej Warszawa-Grójec w ramach II etapu naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 roku"
30.12.2020 11:40 WI.271.41.2020.KOI Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: "Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie Miasta i Gminy Grójec w 2021 r.
30.12.2020 10:26 WI.271.40.2020.KOI Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: "Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w Gminie Grójec w 2021 r."
16.12.2020 14:13 WI.271.39.2020.KOI Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z remontem pokrycia dachowego (część główna budynków) przy ul. Armii Krajowej 10 i 10a w Grójcu na działce nr ew. 1399/1 i 1399/2”
09.12.2020 15:06 WI.271.38.2020.KOI Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Odławianie psów z terenu Gminy Grójec w 2021r.
09.12.2020 14:00 WI.271.37.2020.KOI Ogłoszenie przed udzieleniem zamówienia - informacja o zamiarze zawarcia umowy
01.12.2020 14:47 WI.271.36.2020.KOI Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z remontem pokrycia dachowego (część główna budynków) przy ul. Armii Krajowej 10 i 10a w Grójcu na działce nr ew. 1399/1 i 1399/2”
23.11.2020 08:09 WI.271.35.2020.KOI Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grójec w 2021 r.

1 2 3 4 5 6 następna