Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.06.2020 12:53 WI.271.15.2020.KOI Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Budowa drogi gminnej Głuchów-Podole łączącej ulice Spacerową i Spokojną w Głuchowie"
18.06.2020 14:27 WI.271.14.2020.KOI Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 160512W, dojazdowej do gruntów rolnych Głuchów-Wysoczyn od km 1+650 do km 2+622”.
05.06.2020 15:06 WI.271.13.2020.KOI Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn: "Utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2020 r."
03.06.2020 14:47 WI.271.12.2020.KOI Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego"
03.06.2020 11:41 WI.271.11.2020.KOI Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Budowa drogi gminnej Głuchów-Podole łączącej ulice Spacerową i Spokojną w Głuchowie"
26.05.2020 13:42 WI.271.10.2020.KOI Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową przebudowę stadionu miejskiego przy ul. Laskowej w Grójcu."
15.05.2020 13:02 WI.271.9.2020.KOI Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Odnowa oznakowania poziomego w Grójcu"
02.04.2020 12:22 WI.271.8.2020.KOI Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Budowa odcinka ul. Norwida od ul. POW oraz ul. POW od Norwida do Asnyka"
04.03.2020 14:29 WI.271.7.2020.KOI Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich w Grójcu na odcinku od ul. Walecznych do ul. Lewiczyńskiej."
02.03.2020 13:21 WI.271.6.2020.KOI Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Remonty chodników na terenie miasta i gminy Grójec w 2020 r."

1 2 3 4 5 6 następna