Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.09.2021 08:20 Ogłoszenie z przetargu nieograniczonego na stawkę czynszową lokalu użytkowego w Grójcu przy uL Drogowców 12 o pow. użytkowej 120 m2 z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną.
26.03.2021 09:00 Ogłoszenie z przetargu nieograniczonego na stawkę czynszową lokalu użytkowego w Grójcu przy ul. Drogowców 12 o pow. użytkowej 35 m2 z przeznaczenie na prowadzenie działalności gospodarczej.
29.01.2021 09:08 WI.271.41.2020.KOI INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie Miasta i Gminy Grójec w 2021 r."
27.01.2021 14:00 WI.271.40.2020.KOI INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w Gminie Grójec w 2021 r."
25.01.2021 12:18 WI.271.38.2020.KOI INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Odławianie psów z terenu Gminy Grójec w 2021 r."
22.01.2021 09:17 WI.271.39.2020.KOI INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ ODRZUCENIU OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „„Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z remontem pokrycia dachowego (cześć główna budynków) przy ul. Armii Krajowej 10 i 10a na działce ewidencyjnej nr 1399/ i 1399/2”
21.01.2021 14:24 WI.271.42.2020.KOI INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Wykonanie Studium Planistyczno-Prognostycznego dla nowej linii kolejowej Warszawa-Grójec w ramach II etapu naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 roku”
07.01.2021 13:41 WI.271.37.2020.KOI Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na: "Odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Grójec"
16.12.2020 13:34 WI.271.36.2020.KOI INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn:- „ „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z remontem pokrycia dachowego (część główna budynków) przy ul. Armii Krajowej 10 i 10a na działce ewidencyjnej nr 1399/1 i 1399/2.”
09.12.2020 10:54 WI.271.34.2020.KOI INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: Świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Grójec w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”

1 2 3 4 5 6 następna