Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.11.2020 13:00 WI.271.33.2020.KOI INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Projekt remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu”
17.11.2020 14:28 WI.271.32.2020.KOI INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO -„Zakup energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej Gminy Grójec w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”
02.11.2020 11:09 WI.271.31.2020.KOI INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: „Projekt remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu"
20.10.2020 21:34 GOS - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
02.10.2020 15:15 WI.271.28.2020.KOI INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Grójec”
25.09.2020 13:35 WI.271.27.2020.KOI INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Modernizacja odcinka sieci ciepłowniczej w ul. Laskowej”
25.09.2020 13:24 WI.271.30.2020.KOI INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - "Remont podjazdu do Publicznej Szkoły Podstawowej w Bikówku"
25.09.2020 11:26 WI.271.25.2020.KOI INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Cześć I: „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Grójec” Część II: „Przeprowadzenie inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Grójec”
25.09.2020 09:51 WI.271.29.2020.KOI INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Budowa odcinka ul. Norwida do ul. POW oraz ul. POW od Norwida do Asnyka – etap 1 ul. Norwida”
22.09.2020 12:43 WI.271.26.2020.KOI INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich na odcinku od ul. Lewiczyńskiej do ul. Drogowców”

1 2 3 4 5 6 następna