Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.02.2021 13:28 GP.6721.1.7.2020.ID OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.32.2021 o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu miejscowegp planu zagopspodarowania przestrzennego
23.02.2021 14:13 GP.6733.50.2020.ID OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.29.2021 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
17.02.2021 13:04 ZRP.5330.9.2021 Starosta Grójecki informuje, że w Powiecie Grójeckim w 2021 roku, porad udzielają 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.
17.02.2021 12:56 Km 998/20 OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU 1 OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Jacek Taczykowski w sprawie egzekucyjnej przeciwko: Zbigniew Kozioł, Grażyna Kozioł
17.02.2021 12:51 SPN-R.7533.24.2021.AZ ZAWIADOMIENIE Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Grójecki z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w gminie Grójec - Miasto, obręb 0001 Grójec, arkusz mapy 3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 3227 o powierzchni 0,1048 ha zajętej pod drogę publiczną - powiatową - ulicę Poświętne w Grójcu (obecnie nr 6608W)
16.02.2021 15:52 GP.6220.7.2020.ID OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na wykonaniu urządzeń służących do nawadniania obszaru 4,0 ha plantacji truskawek we własnym gospodarstwie rolnym na dz. nr 47/4 we wsi Częstoniew Kolonia”.
16.02.2021 15:47 GP.6220.6.2020.ID OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na wykonaniu urządzeń służących do nawadniania obszaru 4,5 ha plantacji truskawek we własnym gospodarstwie rolnym na dz. nr 79/1 we wsi Falęcin”.
27.01.2021 12:51 Bi A.6740.868.2020.MW OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
27.01.2021 12:41 BiA.6740.1148.2019.MK OBWIESZCZENIE dot. zatwierdzenia projektu budowlanego inwestycji drogowej - polegającej na budowie drogi gminnej
18.01.2021 15:40 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

1 2 3 4 5 6 następna