Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.02.2020 13:59 GP.6722.4.6.2019.ID OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.41.2020 o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
13.02.2020 15:09 GP.6733.47,48.2019.ID OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.40.2020 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
06.02.2020 11:30 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
05.02.2020 14:03 GP.6733.49.2019.ID OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.31.2020 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
31.01.2020 12:04 GP.6733.2.2020.ID OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.27.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
29.01.2020 13:35 Obwieszenie DLI-11.4621.12.2019.PMJ.14
24.01.2020 11:22 GP.6733.46.2019.ID OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.21.2020 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
17.01.2020 14:41 GP. 6733. 47, 48. 2019. ID OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.17.2020 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
17.01.2020 08:17 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 30 grudnia 2019 r. o przeprowadzeniu kwalif i kacji wojskowej w 2020 r.
03.01.2020 11:51 GP.6220.14.2019.BJU OBWIESZCZENIE nr WO.0050.3.2020 o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie adminitracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

1 2 3 4 5 6 następna