Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.09.2022 13:43 GP.6733.15.2021.ID OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.177.2022 o złożonym odwołaniu
21.03.2022 08:28 GP.6733.1.2022.ID OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.51.2022 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
24.02.2022 12:41 GP.6733.1.2022.ID OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.35.2022 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
01.02.2022 15:31 GP.6733.1.2022.ID OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.19.2022 o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
28.01.2022 15:00 GP.6721. 3.2.2021.ID OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.17.2022 o o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
13.01.2022 20:24 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
05.01.2022 14:27 WOŚ.6220.13.2021.PAF OBWIESZCZENIE - „Przebudowa wraz z rozbiórką urządzeń melioracji wodnych (drenowania) w związku z planowaną budową stawu ziemnego zasilanego wodami gruntowymi i opadowymi o powierzchni 441 m2 i głębokości 3,Om na terenie działki nr ewid. 39 położonej w m Lesznowola, Gmina Grójec, powiat grójecki.”
30.12.2021 13:45 WOŚ.6220.9.2021.AGS OBWIESZCZENIE - Budowia instalacji fotowoltaicznej „Częstoniew-Kolonia 2” o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 36/7 w obrębie Częstoniew-Kolonia, gm. Grójec
30.12.2021 13:44 WOŚ.6220.11.2021 .PAF OBWIESZCZENIE - Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, parkingami oraz częścią handlowo-usługową
28.12.2021 11:32 OBWIESZCZENIE - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy i Miasta Grójec

1 2 3 4 5 6 następna