Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.09.2021 08:11 WA.ZUZ.64210.545.2021.KK OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
14.09.2021 15:23 Konsultacje programu współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi na rok 2022
07.09.2021 15:05 GP.6733.18.2021.ID OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.122.2021 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
03.09.2021 13:37 WA.ZUZ.6.4210.498.2021.KK OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
02.09.2021 14:35 WOŚ.6220.8.2021 .PAF OBWIESZCZENIE - „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 73/2 w obrębie Zalesie, gmina Grójec.”
01.09.2021 11:51 WOŚ.6220.5.2021.PAF OBWIESZCZENIE - „Przebudowa wraz z rozbiórką urządzeń melioracji wodnych (drenowania) w związku z planowaną budową stawu ziemnego zasilanego wodami gruntowymi i opadowymi o powierzchni 1000 m2 i głębokości do 3,0 m na terenie działki nr ewidencyjny 32 położonej w m. Maciejowice , Gmina Grójec, powiat grójecki”.
01.09.2021 11:46 WOŚ.6220.5.2021 .PAF OBWIESZCZENIE - „Przebudowa wraz z rozbiórką urządzeń melioracji wodnych (drenowania) w związku z planowaną budową stawu ziemnego zasilanego wodami gruntowymi i opadowymi o powierzchni 1000 m2 i głębokości do 3,0 m na terenie działki nr ewidencyjny 32 położonej w m. Maciejowice, Gmina Grójec, powiat grójecki
30.08.2021 15:29 GP.6721. 4.3.2020(2008).ID OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.115.2021 o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagopspodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
19.08.2021 13:32 WA.ZUZ.6.4210.131.2021.KK OBWIESZCZENIE - udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie siecią gazową średniego ciśnienia pod dnem rzeki Molnicy w m. Kobylin
19.08.2021 11:52 OBWIESZCZENIE - zgoda na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7

1 2 3 4 5 6 następna