Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.12.2018 10:05 GP.6220.2.2017.BJU Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję znak: GP.6220.2.2017.BJU z dn. 19.03.2018 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pn. „Budowie stacji paliw płynnych w miejscowości Bikówek (gmina Grójec) przy drodze krajowej nr 50, na działce o numerze ewid. 8/1”.
10.12.2018 10:46 GP.6220.9.2018.BJU Obwieszczenie o możliwości zapoznania się stron postępowania ze zgromadzonym materiałem dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zakładu produkcji prefabrykowanych materiałów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Słomczynie, gm. Grójec, powiat grójecki, województwo mazowieckie” zlokalizowanego na dz. nr ewid. 366/57 obręb Słomczyn, gmina Grójec. Postępowanie prowadzone jest na wniosek HM FACTORY Sp. z o.o. ul. Solec 22, 00-410 Warszawa.
04.12.2018 15:43 GP. 6733. 47. 2018. ID GP. 673 Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 mm PE oraz budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 mm PE
27.11.2018 14:39 GP.6220.8.2018.BJU Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie zakładu produkcji okapów kuchennych” na dz. nr ewid. 21/3 i 34/3 w m. Podole gm. Grójec.
23.11.2018 15:13 WI-II.7820.1.11.2018.AC Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2018r.
23.11.2018 14:50 WI-II. 7820.1.9.2018.AC Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2018r.
15.11.2018 12:22 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.11.2018r
13.11.2018 14:34 GP. 6733. 45. 2018. ID Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę linii kablowych SN z projektowanego GPZ relacji „GPZ Grójec 2 – Graniczna” i Grójec 2 – Mogielnica” gm. Grójec – RE Grójec
09.11.2018 11:12 GP. 6733. 39. 2018. ID Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia na działkach nr 44/3, 45, 37/1, 26/1, 14/1, 15/1 w miejscowości Bikówek, gm. Grójec
25.10.2018 11:08 GP.6733.37.2018. ID, Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa oraz przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej w miescowościach Kępina, Szczesna i Głuchów

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna