Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.02.2019 10:30 GP. 6733. 5 .2019. ID OBWIESZCZENIE Nr OR.0050. 46 .2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę gazociągu średniego ciśnienia PE Ø 63 mm, na działkach nr 125, 131 i 143 położonych w miejscowości Zalesie gm. Grójec.
26.02.2019 10:28 GP. 6733. 1-3. 2019. ID OBWIESZCZENIE NR OR.0050. 45 .2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 mm PE, na działkach nr 117, 231 i 217/2 w miejscowości Mirowice gm. Grójec – decyzja Nr 6/19. Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm PE, na działkach nr 202/1, 206 i 265 w miejscowości Kobylin gm. Grójec– decyzja Nr 7/19. Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm PE, na działkach nr 41 w miejscowości Duży Dół i nr 42 w miejscowości Lesznowola gm. Grójec– decyzja Nr 8/19.
20.02.2019 12:19 GP. 6733. 49. 2018. ID OBWIESZCZENIE NR OR.0050. 43 .2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia na działkach nr 11, 32 i 55 w miejscowości Wólka Turowska, gm. Grójec
14.02.2019 15:53 GP. 6733. 46. 2018. ID OBWIESZCZENIE NR OR.0050. 41 .2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę linii kablowych średniego napięcia z projektowanego GPZ relacji „GPZ Grójec 2 – Pniewy” i „Grójec 2 – Wilczogórska” wraz z budową linii kablowych niskiego napięcia, przebudową linii napowietrznej niskiego napięcia i budową stacji transformatorowej na terenie gminy Grójec w miejscowościach
07.02.2019 11:27 WA.ZUZ.6.421.778.2018.KAK PGW Wody Polskie informacja i obwieszczenie o waczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - Stacja Paliw PKN Orlen ul. Armii Krajowej 41 w Grójcu
04.02.2019 14:08 GP. 6733. 4. 2019. ID OBWIESZCZENIE Nr OR.0050. 34 .2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę słupa SN, sieci kablowej SN, stacji transformatorowej słupowej i linii kablowej NN
01.02.2019 16:40 GP. 6733. 46. 2018. ID Obw. o zamiarze wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę linii kablowych SN z projektowanego GPZ relacji „GPZ Grójec 2 – Pniewy” i „Grójec 2 – Wilczogórska” wraz z budową linii kablowych nN, przebudową linii napowietrznej nN, budową stacji transformatorowej.
29.01.2019 08:01 GP.6721.3..8..2018.ID OBWIESZCZENIE Nr OR.0050. 23 .2019 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 368/6 położonej w Słomczynie gm. Grójec oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.
29.01.2019 07:59 GP.6721.2..8 .2018.ID OBWIESZCZENIE Nr OR.0050. 21 .2019 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - obszar przy ulicy Poświętne oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.
29.01.2019 07:59 GP.6721.3..7..2018.ID OBWIESZCZENIE Nr OR.0050. 22 .2019 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 368/6 położonej w Słomczynie gm. Grójec

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna