Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.10.2018 10:57 GP.6733.41.2018.ID Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa i przebudowa sieci energetycznej w miejscowościach Częstoniew-Kolonia i Worów
04.10.2018 12:00 Obw. o wydaniu decyzji Nr 1080/2018 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 54 we wsi Kośmin od km 0+000,00 do km 1+365,50 z przebudową istniejącej infrastruktury
28.09.2018 08:54 GP. 6733. 33,34,35. 2018. ID Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę linii kablowej SN 15 kV, linii 2 napięciowej, słupowej stacji transformatorowej, linii napowietrznej i kablowej nN 0,4kV oraz przebudowy odcinka linii napowietrznej n/N w ramach przebudowy sieci elektroenergetycznej na działkach nr 228/1, 228/2, 228/3, 228/4, 228/5, 227, 229, 230, 226, 225, 236, 235/2, 235/3, 240/2, 239/2, 232 w miejscowości Zalesie, gmina Grójec
20.09.2018 15:10 GP. 6733. 39. 2018. ID Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w miejscowości Bikówek.
19.09.2018 13:57 GP. 6733. 38. 2018. ID Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę linii kablowej SN 15kV, budowie złączy kablowych SN, budowie stacji transformatorowej SN/nN, budowie linii kablowej nN (0,4 kV), budowie złączy kablowo-pomiarowych nN i przebudowie linii napowietrznej nN (0,4 kV).
13.09.2018 11:03 GP. 6733. 37. 2018. ID Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę linii kablowych SN i nn, budowę stacji transformatorowej kontenerowej 15/04 kV oraz przebudowę linii napowietrznej nn.
07.09.2018 13:10 GP.6220.8.2017.BJU Obwieszczenie o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej wraz z przechowalniami na owoce i niezbędną infrastrukturą na dz. nr ewid. 31/1, 32/2, część dz. 32/4 w m. Bikówek, gm. Grójec”
07.09.2018 13:08 GP.6220.7.2017.BJU Obwieszczenie o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej wraz z przechowalniami na owoce i niezbędną infrastrukturą na dz. nr ewid. 32/5, na części działek nr ewid. 32/2, 32/4 w m. Bikówek gm. Grójec oraz na dz. nr ewid. 186, 187/1 i 187/2 w m. Zalesie gm. Grójec”
06.09.2018 15:21 GP.6220.9.2018.BJU Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowa zakładu produkcji prefabrykowanych materiałów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Słomczynie, gm. Grójec, powiat grójecki, województwo mazowieckie” zlokalizowanego na dz. nr ewid. 366/57 obręb Słomczyn, gmina Grójec.
28.08.2018 08:20 BiA.6740.691.2018.ED Obwieszczenie Starosty Grójeckiego z dn. 24 sierpnia 2018 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna