Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.01.2019 07:58 GP.6721.2..7 .2018.ID OBWIESZCZENIE Nr OR.0050. 20 .2019 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - obszar przy ulicy Poświętne.
29.01.2019 07:56 GP.6721.4..9 .2018.ID OBWIESZCZENIE Nr OR.0050. 19 .2019 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca.
29.01.2019 07:55 GP.6721.2..9 .2017.ID OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.18.2019 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca.
25.01.2019 12:10 Informacja o zamiarze przeprowadzenia w Grójcu – Rynek Plac Wolności, w dniu 27.01.2019 r. w godzinach 17.00 – 20.00 zgromadzenia publicznego
25.01.2019 08:55 WI-II.7820.1.11.2018.AC Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca. Odcinek C: od węzła „Tarczyn Północ” (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S-7. Zadanie 3 - Droga ekspresowa S-7 od km 26+711,23 do km 28+760,71”.
21.01.2019 09:02 GP. 6733. 1-3. 2019. ID Obw. Nr OR.0050.16.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 mm PE, na działkach nr 117, 231 i 217/2 w miejscowości Mirowice gm. Grójec. Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm PE, na działkach nr 202/1, 206 i 265 w miejscowości Kobylin gm. Grójec. Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm PE, na działkach nr 41 w miejscowości Duży Dół i nr 42 w miejscowości Lesznowola gm. Grójec.
15.01.2019 08:40 GP. 6733. 47-48. 2018. ID Obwieszczenie Nr OR.0050.11.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Nr 2/19 obejmująca: „Budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 40 PE i długości ok. 170 mb. w miejscowości Kobylin, na działce nr 51 na terenie gminy Grójec”. Nr 3/19 obejmująca: „Budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 40 PE i długości ok. 150 mb. w miejscowości Gościeńczyce, na działce nr 60 na terenie gminy Grójec
10.01.2019 10:21 GP. 6733. 45. 2018. ID Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę linii kablowych SN z projektowanego GPZ relacji „GPZ Grójec 2 – Graniczna” i „Grójec 2 – Mogielnica” w miejscowości Grójec na działce nr 4379, w miejscowości Krobów na działkach nr 1, 2/2, 23/1, 13/61, 14, 84, 85, 86, w miejscowości Kępina na działkach nr 6, 10, 9/2, 11/1, 11/3, 11/4, 11/5, 12/1, 12/2, 13, 19/1, 21/3, 21/4, 21/5, 28, 29, 26, 59/2, 61/2, 62/6, 62/8 na terenie gminy Grójec.
04.01.2019 13:09 GP.6220.9.2018.BJU Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu produkcji prefabrykowanych materiałów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Słomczynie, gm. Grójec, powiat grójecki, województwo mazowieckie” zlokalizowanego na dz. nr ewid. 366/57 obręb Słomczyn, gmina Grójec.
04.01.2019 08:49 Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego wykonanie urządzeń wodnych obejmujących przebudowę wraz z rozbiórką urządzeń melioracji wodnych - drenowania na terenie działki nr ew. 909/14 obręb 0001 - Grójec, gm. Grójec.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna