Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.08.2018 10:48 GP.6220.16.2017.BJU Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 7 domów mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących oraz bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekle na działkach ew. nr 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 75/5, 75/6, 75/7, obręb Kobylin, gmina Grójec w miejscowości Kobylin”
22.08.2018 13:23 GP. 6733. 31. 2018. ID, GP. 67 Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę sieci elektroenergetycznej średniego oraz budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Lisówek na działkach nr 98/28, 98/8 oraz w miejscowości Żyrówek na działce nr 1 na terenie gminy Grójec oraz Przebudowę i rozbudowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz niskiego napięcia dla przyłączenia do sieci dystrybucyjnej budynku handlowo-usługowego na działce nr ewid. 85/11 w miejscowości Skurów, na działkach 24/2, 25/2, 102, 24/3, 24/5, 25/3, 25/4, 26/9, 26/10, 26/11, 26/12, 28/3, 28/4, 29/5, 29/6, 30/13, 30/14, 30/15, 30/16, 94, 81/4, 91/3, 82/4, 82/3, 83/9, 83/8, 83/11, 83/6, 83/10, 84/11, 84/10, 84/5, 84/4, 101/5, 101/4, 101/3, 101/2, 85/20, 85/19, 85/11, 85/22, 85/21, 85/13, 85/15, 85/24, 85/23 na terenie gminy Grójec
14.08.2018 12:24 GP. 6733. 34. 2018. ID Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN (15/0,4 kV), budowę linii napowietrznej SN, budowę linii kablowej nN (0,4 kV), budowę złączy kablowo-pomiarowych.
14.08.2018 12:23 GP. 6733. 29. 2018. ID Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowę budynku OSP na potrzeby garażu w miejscowości Kośmin, na działce nr 11/1 na terenie gminy Grójec
09.08.2018 10:06 GP. 6733. 30. 2018. ID Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego r 30/18 obejmującą: „Budowę sieci elektroenergetycznej w zakresie budowy linii napowietrznej i kablowej SN-15 kV, słupowych stacji transformatorowych SN/nN oraz rozbudowę sieci napowietrznej i budowy linii kablowej nN niskiego napięcia w miejscowości Wólka Turowska, na działkach nr 32, 12/2, 13, 12/1, 14, 5/4, 16/1, 5/3, 6/1, 5/2, 1, 2, 3, 4 oraz w miejscowości Kępina na działkach nr 86/6, 86/5, 86/4, na terenie gminy Grójec”
09.08.2018 07:46 WI-II.7820.1.9.2018. AC Zawiadomienie o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
09.08.2018 07:44 WI-II.7820.1.11.2018.AC Zawiadomienie o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
06.08.2018 13:22 Obw. Marszałka Województwa Mazowieckiego o wyłożeniu do publicznego wglądu i rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
31.07.2018 07:32 GP. 6733. 33. 2018. ID Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa sieci elektroenergetycznej Zalesie 1 k/Grójca, gm. Grójec
31.07.2018 07:30 GP. 6733. 28. 2018. ID Obw o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowę i rozbudowę odgałęzienia JW. Słomczyn i JW. Ogrodzienice w linii SN 15 kV relacji Grójec – Drwalew na działkach nr 17/11, 18/9, 368/27, 368/10, 368/7 (obręb Słomczyn) i nr 181 (obręb Wola Krobowska)”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna