Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.07.2018 14:49 GP.6220.5.2018.BJU Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji - Budowa stawu ziemnego zasilanego wodami gruntowymi w m. Słomczyn gm. Grójec
19.07.2018 14:17 GP. 6733. 32. 2018. ID Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN w miejscowości Skurów, gm. Grójec
18.07.2018 13:15 GP.6722.2.6.2017.ID Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
12.07.2018 15:26 GP. 6733. 26/27. 2018. ID Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach: Kępina, Grudzkowola oraz Głuchów
06.07.2018 14:04 GP.6220.4.2018.BJU Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowie sieci ciepłowniczej preizolowanej 2 x DN 80 do 50 mm” na dz. ewid. 3476/6, 3476/5, 3477/6, 3476/1, 4172/20, 3472/6, 3472/25, 4140, 4138/21, 4387 obręb 0001 - Grójec.
28.06.2018 13:57 Obw. Burmistrza Gminy i Miasta Grójec dot. projektu: „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Grojec.
25.06.2018 12:51 WI-II.7820.1.11.2018.AC ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO nr WI-II.7820.1.11.2018.AC z dnia 12 czerwca 2018r.
25.06.2018 12:45 WI-II.7820.1.9.2018. AC ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO nr WI-II.7820.1.9.2018. AC z dnia 12 czerwca 2018r.
25.06.2018 08:53 GP. 6733. 31. 2018. ID OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowościach Lisówek i Żyrówek gm. Grójec.
20.06.2018 14:34 GP.6721.1.11.2017.ID OBWIESZCZENIE o przyjęciu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁEK POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI CHUDOWOLA, GMINA GRÓJEC

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna