Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.11.2018 14:50 WI-II. 7820.1.9.2018.AC Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2018r.
15.11.2018 12:22 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.11.2018r
13.11.2018 14:34 GP. 6733. 45. 2018. ID Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę linii kablowych SN z projektowanego GPZ relacji „GPZ Grójec 2 – Graniczna” i Grójec 2 – Mogielnica” gm. Grójec – RE Grójec
09.11.2018 11:12 GP. 6733. 39. 2018. ID Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia na działkach nr 44/3, 45, 37/1, 26/1, 14/1, 15/1 w miejscowości Bikówek, gm. Grójec
25.10.2018 11:08 GP.6733.37.2018. ID, Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa oraz przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej w miescowościach Kępina, Szczesna i Głuchów
25.10.2018 10:57 GP.6733.41.2018.ID Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa i przebudowa sieci energetycznej w miejscowościach Częstoniew-Kolonia i Worów
04.10.2018 12:00 Obw. o wydaniu decyzji Nr 1080/2018 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 54 we wsi Kośmin od km 0+000,00 do km 1+365,50 z przebudową istniejącej infrastruktury
28.09.2018 08:54 GP. 6733. 33,34,35. 2018. ID Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę linii kablowej SN 15 kV, linii 2 napięciowej, słupowej stacji transformatorowej, linii napowietrznej i kablowej nN 0,4kV oraz przebudowy odcinka linii napowietrznej n/N w ramach przebudowy sieci elektroenergetycznej na działkach nr 228/1, 228/2, 228/3, 228/4, 228/5, 227, 229, 230, 226, 225, 236, 235/2, 235/3, 240/2, 239/2, 232 w miejscowości Zalesie, gmina Grójec
20.09.2018 15:10 GP. 6733. 39. 2018. ID Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w miejscowości Bikówek.
19.09.2018 13:57 GP. 6733. 38. 2018. ID Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę linii kablowej SN 15kV, budowie złączy kablowych SN, budowie stacji transformatorowej SN/nN, budowie linii kablowej nN (0,4 kV), budowie złączy kablowo-pomiarowych nN i przebudowie linii napowietrznej nN (0,4 kV).

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna