Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.03.2018 12:04 GP.6721.2.1.2018.ID Obw. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - obszar przy ulicy Poświętne
29.03.2018 12:02 GP.6721.1.1.2018.ID Obw. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - obszar przy ulicach Józefa Piłsudskiego i Laskowej
29.03.2018 12:01 GP.6721.2.1.2017.ID Obw. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca.
29.03.2018 11:58 GP. 6733. 20-21. 2018.ID OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -Budowę i przebudowę elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia w zakresie budowy (zmiany przebiegu) odcinka linii napowietrznej oraz przebudowie w zakresie wymiany słupów i przewodów linii napowietrznej niskiego napięcia nN-0.4 kV w Falęcinie gm. Grójec oraz Budowę kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wody z drogi gminnej i powiatowej w Worowie gm. Grójec.
27.03.2018 08:57 GP. 6733. 18-19. 2018. ID Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 i 40 mm PE
21.03.2018 14:36 GP. 6733. 17. 2018. ID Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę stacji elektroenergetycznej 110/15/kV Grójec 2 oraz budowę 2 linii kablowych 110kV
21.03.2018 14:34 GP. 6733. 2. 2018. ID Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w miejscowościach Gościeńczyce, Mirowice, Lisówek i Żyrówek gm. Grójec
21.03.2018 14:32 GP.6220.2.2017.BJU Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych w miejscowości Bikówek (gmina Grójec) przy drodze krajowej nr 50, na działce o numerze ewid. 8/1
19.03.2018 15:19 GP. 6733. 4. 2018. ID Ogł. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę odcinków sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 133/50, 335/2, 226/13 i 235 położonych w Lesznowoli gm. Grójec.
19.03.2018 15:15 GP. 6733. 16. 2018. ID Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę budynku magazynowego nr 5 w Placówce Straży Granicznej Lesznowola, na działce nr 127/2 położonej w miejscowości Lisówek gm. Grójec.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna