Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.03.2019 15:15 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec.
07.02.2019 13:03 Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert ogłoszonych Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec OR.0050.2.2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki
07.02.2019 13:02 Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Nr OR.0050.3.2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku
07.02.2019 07:51 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Specjalisty ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
07.02.2019 07:49 Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji
31.01.2019 15:44 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
31.01.2019 15:42 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko Głównego Specjalisty ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
15.01.2019 12:56 Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Głównego Specjalisty ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
11.01.2019 10:52 Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji
10.01.2019 15:24 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

1 2 3 4 5 6 następna