Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.01.2019 12:56 Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Głównego Specjalisty ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
11.01.2019 10:52 Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji
10.01.2019 15:24 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
10.01.2019 15:22 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
04.01.2019 14:22 Otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku
04.01.2019 14:20 Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
31.12.2018 11:10 Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Budżetowym
31.12.2018 11:08 Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji
21.12.2018 15:21 Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
21.12.2018 15:06 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko PODINSPEKTORA W WYDZIALE INWESTYCJI

1 2 3 4 5 6 następna