Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.10.2019 13:35 UCHWAŁA NR XI/95/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 2 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części miasta Grójca położonego przy ulicach Zdrojowej, Laurowej i Poświętne
27.05.2019 12:01 UCHWAŁA NR VI/46/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części miasta Grójca uchwalonego uchwałą Nr XLVIII/368/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 20 stycznia 2014r.
27.05.2019 12:00 UCHWAŁA NR VI/48/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca- obszar przy ulicy Poświętne
27.05.2019 11:57 UCHWAŁA NR VI/47/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
06.07.2017 09:47 UCHWAŁA NR XXXI/251/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - działki nr 1729 i 1730 przy ul. POW.
12.05.2017 10:12 Uchwała Nr XXIX/233/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - działki nr 1766 i 3368
25.05.2016 09:17 UR-XV/147/16 Uchwała Nr XV/147/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
31.10.2014 11:45 LV/428/14 Uchwała Rady Miejskiej nr LV/428/14 z dnia 22 września 2014r.
19.03.2014 10:25 UKŁAD PLANÓW MIEJSCOWYCH NA TERENIE MIASTA
19.03.2014 10:00 XLVIII/368/14 Uchwała Rady Miejskiej nr XLVIII/368/14 z dnia 20 stycznia 2014r.

1 2 następna