Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.03.2019 14:58 WI.271.8.2019.KOI Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi gminnej Osiedle Centrum. Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi
20.03.2019 14:57 WI.271.5.2019.KOI Informacja z otwarcia ofert - Budowa ul. Akacjowej wraz z ciągiem pieszo – jezdnym oraz budowa oświetlenia ul. Akacjowej. Przebudowa części drogi gminnej ul. Brzozowa w Grójcu
18.03.2019 15:06 WI.271.6.2019.KOI Informacja z otwarcia ofert - Część I: Remont drogi gminnej nr 55 Uleniec – Dębie – II etap, Remont drogi gminnej nr 108 we wsi Uleniec. Część II: Remont drogi gminnej nr 4 Głuchów – Kośmin. Część III: Remont drogi gminnej nr 92 w Woli Worowskiej. Część IV: Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Duży Dół -III etap.
18.02.2019 15:00 WI.271.3.2019.KOI Informacja z otwarcia ofert - Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Grójec.
18.02.2019 14:56 WI.271.2.2019.KOI Informacja z otwarcia ofert - Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w gminie Grójec
05.02.2019 13:02 WI.271.1.2019.PAF Informacja dotycząca przetargu nieograniczonego na odławianie psów z terenu gminy Grójec w 2019r.
28.12.2018 15:17 WI.271.50.2018.PAF INFORMACJA dotycząca przetargu nieograniczonego na utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2019 roku
28.12.2018 15:16 WI.271.51.2018.PAF INFORMACJA dotycząca przetargu nieograniczonego na usługi związane z odpadami w 2019 roku
21.12.2018 13:58 WI.271.49.2018.KAK-4 Informacja z otwarcia ofert - Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grójec
24.10.2018 14:36 WI.271.47.2018.GM-7 informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę Sali gimnastycznej przy PSP Nr 1 w Grójcu

1 2 3 4 5 6 następna