Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.11.2019 14:56 WI.271.29.2019.KOI INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Budowa ul. Sienkiewicza w Grójcu - III etap"
28.11.2019 14:34 WI.271.28.2019.KOI INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Przebudowa drogi gminnej 161570W w Woli Worowskiej oraz przebudowa drogi gminnej 161572W w Woli Worowskiej i Zalesiu""
23.10.2019 15:31 WI.271.26.2019.KOI INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej Gminy Grójec w okresie od 1.01.2020 r.do 31.12.2020 r."
19.09.2019 15:14 WI.271.23.2019.KOI INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Grójec"
27.08.2019 14:11 WI.271.24.2019.KOI Informacja z otwarcia ofert - Dostawę i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grójcu
12.08.2019 14:38 1/PN-DD/1/08/2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - "Dowożenie i odwożenie dzieci uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Grójec"
22.07.2019 12:56 OSP/P/1/2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - pn:" Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grójec"
03.07.2019 10:51 WI.271.22.2019.KOI Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie podbudowy odcinka ul. Relaksowej w Grójcu
28.06.2019 14:47 WI.271.21.2019.KOI Informacja z otwarcia ofert - Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego
25.06.2019 13:44 WI.271.20.2019.KOI Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi gminnej Nr 161561W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lesznowola od km 0+969,50 do km 1+479,50

1 2 3 4 5 6 następna