Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.10.2018 14:36 WI.271.47.2018.GM-7 informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę Sali gimnastycznej przy PSP Nr 1 w Grójcu
24.08.2018 14:24 WI.271.44.2018.GM-7 Informacja z otwarcia ofert - Budowę budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Kościelnej 10 w Grójcu
20.07.2018 14:42 OSP Zalesie 1/2018 OSP Zalesie - Informacja z otwarcia ofert - Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym
12.07.2018 10:52 WI.271.41.2018.GM-7 Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu etap I
25.06.2018 15:07 WI.271.40.2018.PAF Informacja z otwarcia ofert Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Grójec sezon 2018/2019” – Grupa V - odśnieżanie chodników małym pługiem samobieżnym
25.06.2018 15:03 WI.271.40.2018.PAF Informacja z otwarcia ofert Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Grójec sezon 2018/2019” – Grupa IV - wywóz śniegu z ulic i parkingów
25.06.2018 15:01 WI.271.40.2018.PAF Informacja z otwarcia ofert - Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Grójec sezon 2018/2019” – Grupa III - odśnieżanie dróg gruntowych na wsi – południowa część gminy
25.06.2018 14:59 WI.271.40.2018.PAF Informacja z otwarcia ofert - Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Grójec sezon 2018/2019” – Grupa II - odśnieżanie dróg gruntowych na wsi – północna część gminy
25.06.2018 14:56 WI.271.40.2018.PAF Informacja z otwarcia ofert Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Grójec sezon 2018/2019” – Grupa I - płużenie ulic i dróg utwardzonych w mieście i na wsi
22.06.2018 08:14 WI.271.39.2018.JMA-2 Informacja z otwarcia ofert - Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego

1 2 3 4 5 6 następna