Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.08.2020 12:39 WI.271.19.2020.KOI INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę żłobka w Grójcu".
05.08.2020 14:57 WI.271.18.2020.KOI INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Grójec"
05.08.2020 11:42 WI.271.16.2020.KOI INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: „Budowa ul. Relaksowej w Grójcu – II etap oraz Budowa odcinka ul. Bokserskiej"
03.08.2020 14:13 WI.271.17.2020.KOI INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn:„Przebudowa chodników wzdłuż ul. Sienkiewicza w Grójcu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Słowackiego”
13.07.2020 13:37 WI.271.15.2020.KOI INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Budowa drogi gminnej Głuchów-Podole łączącej ulice Spacerową i Spokojną w Głuchowie
08.07.2020 13:45 WI.271.14.2020.KOI INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 160512W, dojazdowej do gruntów rolnych Głuchów-Wysoczyn od km 1+650 do km 2+622”.
23.06.2020 13:47 WI.271.12.2020.KOI INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego"
23.06.2020 12:34 WI.271.11.2020.KOI INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Budowa drogi gminnej Głuchów - Podole łączącej ulice Spacerową i Spokojną w Głuchowie""
17.06.2020 13:33 WI.271.13.2020.KOI INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2020 r."
05.06.2020 13:27 WI.271.10.2020.KOI INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową przebudowę stadionu miejskiego przy ul. Laskowej w Grójcu".

1 2 3 4 5 6 następna